Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna


 

ZAWIADOMIENIE

            Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku zawiadamia, że w dniu 15.11.2016 r., tj. wtorek o godz. 1700 odbędzie się ogólne zebranie rodziców, na którym zostanie wygłoszona prelekcja przez policjanta KPP  w Łowiczu i przedstawiciela PSSE w Łowiczu na temat: „Jak dopalacze wpływają na młode organizmy?”. Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami w sprawie wyników zachowania i nauczania.


UWAGA !

 

W dniu 20 września 2016 r. o godz. 17:00

 

odbędzie się zebranie rodziców.UWAGA!


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się

 

w dniu 1 września 2016 r. o godz. 9:00Uwaga


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku zawiadamia, że uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się w dniu 24 czerwca 2016 r. o godz. 9:00.


 

Uwaga

 

 

 

    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku zawiadamia, że zgłoszenia i wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły do klasy I na rok szkolny 2016/2017 należy składać osobiście za okazaniem dokumentów (akt urodzenia dziecka i dowód osobisty rodziców) w sekretariacie szkoły do dnia 18 marca 2016 roku w godz. 8:30 – 14:30.

 

Wnioski można pobrać w Przedszkolu w Bełchowie, sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej http://www.spdzierzgowek.szkolnastrona.pl/ w zakładce rekrutacja - procedura rekrutacji.

 Uwaga

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku zawiadamia, że w dniu 28.01.2016 r., tj. czwartek o godz. 1700 odbędzie się ogólne zebranie rodziców podsumowujące wyniki nauczania i zachowania w I półroczu. Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami.Uwaga

 

Podczas zimowej przerwy świątecznej, tj. w dn. 23 – 31 grudnia 2015 r. w godz. 8:00 – 12:00 w szkole zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.ZAWIADOMIENIE

            Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku zawiadamia, że w dniu 12.11.2015 r., tj. czwartek o godz. 1700 odbędzie się ogólne zebranie rodziców, na którym zostanie wygłoszona prelekcja przez pedagoga Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu na temat „Zagrożenia w cyberprzestrzeni”. Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami w sprawie wyników zachowania i nauczania.

Proszę o punktualne i niezawodne  przybycie.


ZAWIADOMIENIE

 
 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego - § 5 ust. 1 pkt 1 (Dz.U.2002.46.432 z późn. zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców zarządza dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

-     14.10.2015 r. / środa /

 

-     05.04.2016 r. / wtorek /

 

-     02.05.2016 r. / poniedziałek /

 

-     27.05.2016 r. / piątek /

 

-     01.06.2016 r. / środa /UWAGA!


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się

w dniu 1 września 2015 r. o godz. 9:00
Jeden z najgłębszych sekretów życia
 polega na tym, że tylko to wszystko
co robimy dla innych, jest tym,
 co naprawdę warto robić.

                    Lewis Carrol

 
Podziękowanie

 

Serdecznie dziękujemy sponsorom za pomoc w organizacji jubileuszu.

 

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Nieborowie
EDVANS PLUS S.C. Ryszard i Bożena Kowalscy Żyrardów
Firma Bracia Urbanek Sp. j. w Łowiczu
Grupa Producentów IDEALSAD Sp. z o.o. Rybno
Hurtownia Wielobranżowa DUET w Łowiczu
Jan Dziedzic „Sfamasz”
Justyna Pokrop Usługowy Przemiał i Przerób Zbóż Dzierzgówek 67
Kwiaciarski Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa w Nowym Dworze
Lenartowicz Janusz „Eliot”
Marinex sp. jawna Maria Wieteska Grzegorz Wieteska
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu
PHU JEDMAR Marek Wysocki
PHU „Panda” sp. z o.o.
PPHU Krajewski  Łowicz – Marek Krajewski
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe z Bełchowa Jan Kocemba
Rowicka Lidia Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Salamon Marcin- PPHU „MSDW”- Bełchów
Sklep „Marguś” w Bełchowie – Irena Dratwa
Sklep Spożywczo-Przemysłowy  w Bełchowie p. Krystyna Michalik
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nieborowie
Szkup Szymon Zakład Masarski
Transport-Handel Janusz Wojda Łowicz
ZOZ centrum Optyczno-Okulistyczne Andrzej Szeliga Skierniewice

 

  Wyrażając swą wdzięczność, życzymy powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń oraz sukcesów.

 

Dyrektor i Społeczność

 

Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku

 

  

 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku

 

w ProgramieKluby Sportowe Orange”

 

 

 

            Wiemy jak ważne jest by dzieci i młodzież uprawiały sport. Pomaga on w utrzymaniu więzi międzyludzkich, budowaniu siły charakteru oraz zrozumieniu uczciwej rywalizacji. Jednak dostęp do odpowiedniego sprzętu, infrastruktury i wiedzy trenerskiej nie wszędzie bywa taki sam, dlatego przystąpiliśmy do Programu Kluby Sportowe Orange i chcemy to zmienić!

 

Orange chce nam pomóc i ułatwić rozwój naszych podopiecznych. Program zapewni coś więcej niż sprzęt, pozwoli rozwijać edukację sportową poprzez zaangażowanie w różnego rodzaju wyzwania przeznaczone dla uczniów, nauczycieli – trenerów, a także rodziców. Dzięki sprzętowi będziemy mogli rozwijać takie dyscypliny sportu jak tenis stołowy, czy piłka nożna zarówno chłopców, jaki dziewcząt – chcemy być Liderami w tych konkurencjach – przed nami dużo pracy, ale wiemy, że damy z Siebie wszystko, aby osiągnąć zamierzony cel!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


UWAGA!!!

 

 

W związku ze zmianą przepisów w sprawie dokumentacji szkolnej WYMAGANE JEST, ABY LEGITYMACJA SZKOLNA POSIADAŁA NUMER PESEL UCZNIA, a nie wszyscy uczniowie posiadają legitymacje wg nowego wzoru.

 


Proszę rodziców i uczniów o uważne sprawdzenie legitymacji szkolnych i w przypadku braku numeru PESEL o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły po uzupełnienie wpisu.

 


Jednocześnie przypominam o konieczności sprawdzenia przed wakacjami, czy legitymacja szkolna jest aktualna, tzn. czy  w jednym z okienek posiada okrągłą pieczęć szkoły z wpisem: Legitymacja ważna do 30. IX. 2015 r.

 
 

Legitymacje bez numeru PESEL i aktualnego wpisu z pieczątką będą traktowane jako nieważne i nie dadzą uprawnień do ulgowego przejazdu.

Wszystkie sprawy związane z aktualizacją legitymacji należy załatwiać w sekretariacie szkoły.


                                                                          
Dyrektor szkoły - Bolesław Kowalski
Moja Wymarzona Ekopracownia

 

 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU

 

ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

 

 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI,

 

ZADANIA W RAMACH KONKURSU

 

„MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA”

 
 

Nazwa zadania: „Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej                                                 w Dzierzgówku”

 

Wartość ogólna zadania: 42 750, 00 zł.

 

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości  38 750, 00 zł.

 

Opis zakresu projektu: Projekt obejmuje utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej z zapleczem przez wyposażenie jej w nowe meble, nowoczesny sprzęt multimedialny i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni. Zakupione pomoce dydaktyczne podniosą efektywność nauczania przyrody i przedmiotów przyrodniczych dzięki zastosowaniu nowoczesnych środków i urządzeń. Uatrakcyjnią zajęcia w ramach LOP, co spowoduje wzrost liczby członków szkolnego koła tej organizacji. Dzięki ekopracowni nastąpi wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. W pracowni będą organizowane konkursy szkolne, akcje, wystawy o tematyce ekologicznej.

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

 


UWAGA !

W dniu 18 września 2014 r. o godz. 17:00

odbędzie się zebranie rodziców.
UWAGA!!!


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie

się 1 września 2014 r. o godz. 9:00UWAGA!!!

 

 

      Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas II, III lub VI należy składać do dnia 12 września 2014 r. w sekretariacie szkoły w godz. 900 – 1400. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów / zakład pracy, gospodarstwo rolne, zasiłki GOPS, alimenty / oraz dowód zakupu podręczników (faktura).

 

Wniosek w plikach do pobrania.

 

Pomocy udziela się uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 539 zł. netto.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 46 838-67-79 od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1400.
 

 

 


Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Jakie kwalifikacje należy posiadać, By niepełnosprawnym mogli cię nazwać, Pełnosprawnym cię nazwą jeśli masz zdrowe ciało, Czy to nie za mało... Można mieć dłonie sprawnie jak u chirurga, I do nikogo ich nie wyciągać, Można do każdego wyciągać dłoń, Nie umiejąc szklanki wody utrzymać nią...

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
czytaj więcej