menutxtMenuB.jpg
  • Odwiedziło nas: 110490 osób
  • Do końca roku: 219 dni
  • Do wakacji: 27 dni
ankieta

Jak spędziłeś/aś ferie zimowe?

Pokaż wyniki
ankieta koniec
Logo BIP

Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna


I N F O R A C J A

 

Gmina Nieborów otrzymała w grudniu 2017 r. dotację finansową w wysokości 20 049 zł na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w trzech szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bednarach, Szkole Podstawowej w Dzierzgówku i Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mysłakowie.

 

Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.

 


ZAWIADOMIENIE

            Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku zawiadamia, że w dniu 15.11.2016 r., tj. wtorek o godz. 1700 odbędzie się ogólne zebranie rodziców, na którym zostanie wygłoszona prelekcja przez policjanta KPP  w Łowiczu i przedstawiciela PSSE w Łowiczu na temat: „Jak dopalacze wpływają na młode organizmy?”. Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami w sprawie wyników zachowania i nauczania.


UWAGA !

 

W dniu 20 września 2016 r. o godz. 17:00

 

odbędzie się zebranie rodziców.UWAGA!


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się

 

w dniu 1 września 2016 r. o godz. 9:00Uwaga


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku zawiadamia, że uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się w dniu 24 czerwca 2016 r. o godz. 9:00.


 

Uwaga

 

 

 

    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku zawiadamia, że zgłoszenia i wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły do klasy I na rok szkolny 2016/2017 należy składać osobiście za okazaniem dokumentów (akt urodzenia dziecka i dowód osobisty rodziców) w sekretariacie szkoły do dnia 18 marca 2016 roku w godz. 8:30 – 14:30.

 

Wnioski można pobrać w Przedszkolu w Bełchowie, sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej http://www.spdzierzgowek.szkolnastrona.pl/ w zakładce rekrutacja - procedura rekrutacji.

 Uwaga

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku zawiadamia, że w dniu 28.01.2016 r., tj. czwartek o godz. 1700 odbędzie się ogólne zebranie rodziców podsumowujące wyniki nauczania i zachowania w I półroczu. Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami.Uwaga

 

Podczas zimowej przerwy świątecznej, tj. w dn. 23 – 31 grudnia 2015 r. w godz. 8:00 – 12:00 w szkole zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.ZAWIADOMIENIE

            Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku zawiadamia, że w dniu 12.11.2015 r., tj. czwartek o godz. 1700 odbędzie się ogólne zebranie rodziców, na którym zostanie wygłoszona prelekcja przez pedagoga Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu na temat „Zagrożenia w cyberprzestrzeni”. Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami w sprawie wyników zachowania i nauczania.

Proszę o punktualne i niezawodne  przybycie.


ZAWIADOMIENIE

 
 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego - § 5 ust. 1 pkt 1 (Dz.U.2002.46.432 z późn. zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców zarządza dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

-     14.10.2015 r. / środa /

 

-     05.04.2016 r. / wtorek /

 

-     02.05.2016 r. / poniedziałek /

 

-     27.05.2016 r. / piątek /

 

-     01.06.2016 r. / środa /UWAGA!


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się

w dniu 1 września 2015 r. o godz. 9:00
Jeden z najgłębszych sekretów życia
 polega na tym, że tylko to wszystko
co robimy dla innych, jest tym,
 co naprawdę warto robić.

                    Lewis Carrol

 
Podziękowanie

 

Serdecznie dziękujemy sponsorom za pomoc w organizacji jubileuszu.

 

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Nieborowie
EDVANS PLUS S.C. Ryszard i Bożena Kowalscy Żyrardów
Firma Bracia Urbanek Sp. j. w Łowiczu
Grupa Producentów IDEALSAD Sp. z o.o. Rybno
Hurtownia Wielobranżowa DUET w Łowiczu
Jan Dziedzic „Sfamasz”
Justyna Pokrop Usługowy Przemiał i Przerób Zbóż Dzierzgówek 67
Kwiaciarski Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa w Nowym Dworze
Lenartowicz Janusz „Eliot”
Marinex sp. jawna Maria Wieteska Grzegorz Wieteska
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu
PHU JEDMAR Marek Wysocki
PHU „Panda” sp. z o.o.
PPHU Krajewski  Łowicz – Marek Krajewski
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe z Bełchowa Jan Kocemba
Rowicka Lidia Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Salamon Marcin- PPHU „MSDW”- Bełchów
Sklep „Marguś” w Bełchowie – Irena Dratwa
Sklep Spożywczo-Przemysłowy  w Bełchowie p. Krystyna Michalik
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nieborowie
Szkup Szymon Zakład Masarski
Transport-Handel Janusz Wojda Łowicz
ZOZ centrum Optyczno-Okulistyczne Andrzej Szeliga Skierniewice

 

  Wyrażając swą wdzięczność, życzymy powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń oraz sukcesów.

 

Dyrektor i Społeczność

 

Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku

 

  

 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku

 

w ProgramieKluby Sportowe Orange”

 

 

 

            Wiemy jak ważne jest by dzieci i młodzież uprawiały sport. Pomaga on w utrzymaniu więzi międzyludzkich, budowaniu siły charakteru oraz zrozumieniu uczciwej rywalizacji. Jednak dostęp do odpowiedniego sprzętu, infrastruktury i wiedzy trenerskiej nie wszędzie bywa taki sam, dlatego przystąpiliśmy do Programu Kluby Sportowe Orange i chcemy to zmienić!

 

Orange chce nam pomóc i ułatwić rozwój naszych podopiecznych. Program zapewni coś więcej niż sprzęt, pozwoli rozwijać edukację sportową poprzez zaangażowanie w różnego rodzaju wyzwania przeznaczone dla uczniów, nauczycieli – trenerów, a także rodziców. Dzięki sprzętowi będziemy mogli rozwijać takie dyscypliny sportu jak tenis stołowy, czy piłka nożna zarówno chłopców, jaki dziewcząt – chcemy być Liderami w tych konkurencjach – przed nami dużo pracy, ale wiemy, że damy z Siebie wszystko, aby osiągnąć zamierzony cel!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


UWAGA!!!

 

 

W związku ze zmianą przepisów w sprawie dokumentacji szkolnej WYMAGANE JEST, ABY LEGITYMACJA SZKOLNA POSIADAŁA NUMER PESEL UCZNIA, a nie wszyscy uczniowie posiadają legitymacje wg nowego wzoru.

 


Proszę rodziców i uczniów o uważne sprawdzenie legitymacji szkolnych i w przypadku braku numeru PESEL o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły po uzupełnienie wpisu.

 


Jednocześnie przypominam o konieczności sprawdzenia przed wakacjami, czy legitymacja szkolna jest aktualna, tzn. czy  w jednym z okienek posiada okrągłą pieczęć szkoły z wpisem: Legitymacja ważna do 30. IX. 2015 r.

 
 

Legitymacje bez numeru PESEL i aktualnego wpisu z pieczątką będą traktowane jako nieważne i nie dadzą uprawnień do ulgowego przejazdu.

Wszystkie sprawy związane z aktualizacją legitymacji należy załatwiać w sekretariacie szkoły.


                                                                          
Dyrektor szkoły - Bolesław Kowalski
Moja Wymarzona Ekopracownia

 

 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU

 

ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

 

 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI,

 

ZADANIA W RAMACH KONKURSU

 

„MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA”

 
 

Nazwa zadania: „Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej                                                 w Dzierzgówku”

 

Wartość ogólna zadania: 42 750, 00 zł.

 

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości  38 750, 00 zł.

 

Opis zakresu projektu: Projekt obejmuje utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej z zapleczem przez wyposażenie jej w nowe meble, nowoczesny sprzęt multimedialny i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni. Zakupione pomoce dydaktyczne podniosą efektywność nauczania przyrody i przedmiotów przyrodniczych dzięki zastosowaniu nowoczesnych środków i urządzeń. Uatrakcyjnią zajęcia w ramach LOP, co spowoduje wzrost liczby członków szkolnego koła tej organizacji. Dzięki ekopracowni nastąpi wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. W pracowni będą organizowane konkursy szkolne, akcje, wystawy o tematyce ekologicznej.

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

 


UWAGA !

W dniu 18 września 2014 r. o godz. 17:00

odbędzie się zebranie rodziców.
UWAGA!!!


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie

się 1 września 2014 r. o godz. 9:00UWAGA!!!

 

 

      Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas II, III lub VI należy składać do dnia 12 września 2014 r. w sekretariacie szkoły w godz. 900 – 1400. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów / zakład pracy, gospodarstwo rolne, zasiłki GOPS, alimenty / oraz dowód zakupu podręczników (faktura).

 

Wniosek w plikach do pobrania.

 

Pomocy udziela się uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 539 zł. netto.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 46 838-67-79 od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1400.
 

 

 


Dzień Przyjaciela

 

Jeśli któregoś dnia poczujesz, że chce Ci się płakać. Zadzwoń do mnie… Nie obiecuję, że Cię rozbawię, ale mogę płakać razem z Tobą. Jeśli któregoś dnia zapragniesz uciec, nie bój się do mnie zadzwonić… Nie obiecuję, że Cię zatrzymam, ale mogę z Tobą pobiec.

 

Dzień Przyjaciela
czytaj więcej